Ägare

Kjell Grenholm Åkeri AB är ett privatägt aktiebolag


Sören Grenholm

Lars Hedlund
Vår affärsidé

Kjell Grenholm Åkeri AB är ett företag under ständig utveckling. Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi för en hög kvalitè på våra åtaganden och sätter alltid kunden i fokus. Vår målsättning är att våra transporter utförs på ett trafiksäkert sätt med minsta möjliga miljöpåverkan. 


Organisation


Sören Grenholm

Områdesansvarig Anläggning

0910 58 66 30

förnamn@grenholms-akeri.se

Johan Grenholm

Områdesansvarig Termo

0910 58 66 33

förnamn@grenholms-akeri.se

Lars Hedlund

Arbetsledare Anläggning

0910 58 66 31

förnamn@grenholms-akeri.se 

Christian Andrèn

Arbetsledare Termo/Skellefteå-Luleå

0910 58 66 35

förnamn@grenholms-akeri.se

William Steinvall

Fordonssamordnare

0910 58 66 34

förnamn@grenholms-akeri.se

Nils Winberg

Arbetsledare Termo/Sundsvall-Hudiksvall

0910 58 66 32

förnamn@grenholms-akeri.se 

Anne-Charlotte "Lotta" Zelinder

Verksamhetskoordinator

0910 58 66 36

förnamn@grenholms-akeri.se

Historik


  • Den 17 Maj 1965 startade, den då 32-årige, Kjell Grenholm ett åkeri i Boliden bestående av en tvåaxlig Scania modell 76. Uppdraget bestod av diverse transporter företrädelsevis i anslutning till Boliden Minerals verksamhet på orten. Den 8 december 1980 ombildades företaget till aktiebolag och Kjell hade då utökat verksamheten till att bestå av en lastbil med släp och två mindre lastmaskiner.

  • 1984 avled Kjell efter att i två års tid utkämpat en ojämn kamp mot den fruktade sjukdomen ALS. Detta var ett hårt slag för den då 21-årige sonen Sören men han beslutade ganska snabbt, tillsammans med sin barndomsvän och ständige följeslagare Lars Hedlund, att försöka driva åkeriet vidare. Företaget hade därefter en stadig utveckling i anläggningsbranschen under många år med flera omfattande uppdrag som leverantör av transporter och maskintjänster företrädelsevis med Boliden Mineral som uppdragsgivare.

  • 2002 är en milstolpe för Kjell Grenholm Åkeri AB då en riktad satsning på Termotransport och Dagligvarulogistik bar frukt i och med att Bilfrakt och åkeriet i samarbete fick förtroendet att bli leverantör för ICA Sverige i Norrbotten. 2005 utökades ICA uppdraget med att även innefatta leveranser i Västerbotten. Affärsområde Termo har därefter fortsatt att expandera och är idag ryggraden i företagets verksamhet med direktleveranser och mellantransporter från ICAs centrallager i Borlänge samt distribution av dagligvaror i Norr- och Västerbotten

  • Affärsområde anläggning är fortfarande i allra högsta grad aktivt och är en viktig del i företagets framtida utvecklingsplaner.

  • Kjell Grenholm Åkeri AB omsätter idag ca 160 miljoner och har ca 100 medarbetare.
  • .

Senast uppdaterad 2021-10-12
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!