Ägare

Kjell Grenholm Åkeri AB är ett privatägt aktiebolag


Sören Grenholm

Lars Hedlund
Vår affärsidé

Kjell Grenholm Åkeri AB är ett företag under ständig utveckling. Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi för en hög kvalitè på våra åtaganden och sätter alltid kunden i fokus. Vi ser till att våra transporter utförs på ett trafiksäkert sätt med minsta möjliga miljöpåverkan. 


Organisation


Sören Grenholm

Områdesansvarig Anläggning

0910 58 66 30

förnamn@grenholms-akeri.se

Johan Grenholm

Områdesansvarig Termo

0910 58 66 33

förnamn@grenholms-akeri.se

Lars Hedlund

Arbetsledare Anläggning

0910 58 66 31

förnamn@grenholms-akeri.se 

Mattias Lind

Arbetsledare Termo/Skellefteå-Luleå

0910 58 66 35

förnamn@grenholms-akeri.se

William Steinvall

Fordonssamordnare

0910 58 66 34

förnamn@grenholms-akeri.se

Nils Winberg

Arbetsledare Termo/Sundsvall-Hudiksvall

0910 58 66 32

förnamn@grenholms-akeri.se 

Anne-Charlotte "Lotta" Zelinder

Verksamhetskoordinator

0910 58 66 36

förnamn@grenholms-akeri.se

Historia


  • Den 17 Maj 1965 startade, den då 32-årige, Kjell Grenholm ett åkeri i Klockträsk, Boliden bestående av en lastbil av märket Scania modell 76. Uppdraget bestod i att frakta malm från Boliden minerals gruvor till anrikningsverket i Boliden. Den 8 december 1980 ombildades företaget till ett aktie bolag. Företaget bestod då av en lastbil och en lastmaskin. Efter Kjells bortgång i december 1984, övertogs företaget av sonen Sören. Under 1988 klev Lars Hedlund, en barndomskamrat till Sören, in som delägare i företaget. Företaget hade nu utökats med en sopbil och en lastmaskin med uppdrag åt Skellefteå kommun samt sligtransporter mellan Bolidens anrikningsverk och smältverket  Rönnskär med ett ekipage. Den 1 september 1997 utökades verksamheten med 6 lastmaskiner som utförde interntransporter på Rönnskärsverken. Under Mars 2002 outsourcade ICA Sverige en del av sina dagliga varuleveranser i Norrbotten och Kjell Grenholm Åkeri förvärvade 2 ekipage med stationering i Luleå. tre år senare, mars 2005 utökades termoverksamheten ytterligare med 3 ekipage med stationering i Umeå. Under 2006 avslutas uppdraget på Rönnskärsverken. Termoverksamheten fortsätter att expandera med ytterligare två ekipage med stationering i Skellefteå. den 1:a mars 2010  startar en ny satsning då en ny omlastningterminal öppnas i Överkalix, Terminal Arctica. Transporterna gick direkt från ICA:s terminal i Borlänge upp till Överkalix där de omlastades och distribuerades i Norrbotten.  Företaget hade då omkring 50 anställda. Termosidan fortsätter att expandera hösten 2012 med  18 medarbetare och 6 ekipage. Oktober 2014 lades terminal Arctica ner och all trafik utgår efter det  från Postnords terminal i Umeå. Februari 2016 inleds ett nytt termouppdrag, och en investering på 16 nya ekipage görs för att utföra direktleveranser från ICA:s terminal i Borlänge ut till butik. 
  • Företaget sysselsätter idag ca 100 yrkesförare och har sex anläggnings ekipage, fyra lastmaskiner och 33 termoekipage.