Anläggning


Sligtransporter

Kjell Grenholm Åkeri med säte i Boliden har en lång erfarenhet inom anläggnings arbeten. Idag har företaget fem ekipage med ett uppdrag av New Boliden att leverera slig mellan Boliden och Rönnskärsverken. 


Företaget har ett antal entrepanad maskiner som alltid är redo för nya uppdrag.